Łącząc poszczególne stanowiska w jeden ciąg technologiczny i łącząc je z systemem logistycznym bazującym na dostawch komponentów przez tzw. mleczarza
jesteśmy w stanie wykonać linię montażową pracującą zgodnie z zasadami Lean manufacturing. W zależności od specyfiki produkcji i zasad panujących
w danej fabryce tworzone linie mogą posiadać budowę liniową bądź kształt litery U.