Nr katalogowy: -
Rysunek techniczny
a) System szyn rolkowych typu U – charakteryzuje się tym, że w odróżnieniu od standardowo stosowanych przez większość producentów szyn rolkowych stalowych wykonane są jako rząd rolek osadzonych w dedykowanym do tego celu profilu aluminiowym z rowkiem technologicznym znajdującym się w spodniej części profilu. Takie rozwiązanie powoduje, że szyny te posiadają dużą większą nośność i sztywność. Konstruktorzy naszej firmy stosują je często w stanowiskach montażowych, w których konieczne jest dostarczenie pojemników z produktami bardzo blisko operatora. Przy zastosowaniu klasycznych szyn stalowych konieczne jest w takim przypadku zbudowanie ramy podtrzymującej końce szyn. W naszym przypadku nie jest to konieczne.b) Tory transporterów rolkowych grawitacyjnych Movlink – stosowane są w przypadku bardzo drobnych lub ciężkich elementów. Szyny rolkowe występują zazwyczaj w kilku odmianach z różnymi średnicami rolek i różnymi ich rozstawami. Szyny te charakteryzują się również ograniczoną nośnością torów. Na podstawie rolek transportowych marki Movlink jesteśmy w stanie stworzyć tory transportowe których nie osiągniemy stosując klasyczne szyny rolkowe.c) Transportery napędzane – w celu zwiększenia efektywności linii produkcyjnych i zmniejszenia strat konieczne jest czasem wkomponowanie w linie produkcyjną transportera pozwalającego na szybkie i precyzyjne dostarczenie lub odbiór produktu. Transportery służą również do wymuszenia taktu procesu produkcyjnego. W zależności od specyfiki produkcji stosujemy transportery taśmowe, rolkowe bądź paletowe. Stosowane przez naszą firmę transportery charakteryzują się modułową budową i niezawodnością. Parametry te są bardzo istotne w sytuacji gdy konieczne jest zapewnienie ciągłości produkcji.