W skład linii montażowej wchodzą zazwyczaj transporter lub zespół transporterów, stanowiska montażowe, roboty i manipulatory oraz stanowiskowe urządzenia wspomagające.

Nasza firma posiada duże doświadczenie w budowie półautomatycznych linii montażowych czyli takich gdzie wiele operacji wykonywanych jest przez pracowników na poszczególnych stanowiskach zaś takt pracy wyznaczany jest przez transporter bądź zespół transporterów sprzęgnięty z odpowiednim układem sterowania.
W zależności od postawionego zadania tworzony jest ciąg transportowy wymuszający takt pracy linii oraz dobudowywane są do niego stanowiska montażowe uniwersalne bądź dedykowane dla każdej z operacji która ma zostać na nim wykonana. Stanowiska wyposażane są, gdy jest to konieczne, w specjalnie zaprojektowane urządzenia wspomagające. Mogą być to odpowiednie gniazda do ustawienia montowanego podzespołu w odpowiednim położeniu (poka yoke), praski ułatwiające składanie podzespołów w całość, różnego rodzaju dyspensery itp.
W przypadku gdy montaż odbywa się na specjalnych paletkach lub fiksturach montażowych konieczne jest również wykonanie toru obiegu palet.

linia montazowa

linia montazowa

W zależności od ilości miejsca jakim dysponuje inwestor dla ustawienia linii, a także biorąc pod uwagę czasy operacji na poszczególnych stanowiskach linie montażowe mogą być zbudowane jako linie proste a także w kształcie litery L bądź U. W przypadku również występowania operacji pomocniczych w pobliżu linii mogą znajdować się stanowiska bądź gniazda montażu podzespołów.

Specjaliści naszej firmy posiadają duże doświadczenie w budowaniu takich układów. Na podstawie przedstawionych przez inwestora danych odnośnie rodzaju produktu, technologii jego montażu i ewentualnych wymagań szczegółowych jesteśmy w stanie zaproponować kompleksowe rozwiązanie.