Nr katalogowy: -
Rysunek techniczny
Do grupy tych produktów należą:
- transportery typu VarioFlow
- transportery typu VarioFlow S

Transportery typu VarioFlow:
 Występują w dwóch odmianach VarioFlow 65 i VarioFlow 90 w których wartość liczbowa oznacza szerokość transportera. Charakteryzują się one bardzo dużą liczbą produkowanych seryjnie elementów składowych które umożliwiają stworzenie idealnej konfiguracji.

Wspomniane elementy składowe to:

Zakręty:
a) poziome talerzowe o promieniu R=150mm – przy zastosowaniu takiego typu zakrętów łańcuch może być prowadzony tylko po  górnej powierzchni nośnej lub po powierzchni dolnej i górnej
Kąty gięcia zakrętów talerzowych to: 300, 450, 900 i 1800
b) Zakręty poziome profilowe  o promieniu gięcia R=700mm
Kąty gięcia to: 300, 450 i 900
c) Łuki pionowe o promieniu gięcia R=400mm
Standardowe kąty wzniosu to: 50; 7,50; 150; 300; 450; 600 i  900.


Łańcuchy nośne w wersjach:
a) gładki,
b) z nakładką gumową antypoślizgową,
c) z zabierakami,
d) gładki ESD.


Napędy:
- o stałej prędkości przesuwu łańcucha w zakresie 5-50m/min
- z możliwością częstotliwościowej, bezstopniowej regulacji prędkości – występują moduły napędowe o rozrzucie prędkości 4-26m/min oraz 16-60m/min.
Moce silników stosowanych w napędach tych przenośników to:  120W, 180W, 250W, 370W, 550W.

Bandy boczne:
a) stałe,
b) z regulacją w płaszczyźnie poziomej,
c) z regulacją w płaszczyźnie poziomej i pionowej,
d) z regulacją w płaszczyźnie poziomej i pionowej z możliwością zbudowania docisku górnego.

Materiały stosowane na profil bandy to:
- tworzywo sztuczne
- aluminium
- stal kwasoodporna

Dodatkową zaletą transporterów tego typu jest możliwość skojarzenia ich ze standardowymi paletami odznaczającymi się bardzo prostą konstrukcją. Palety te posiadają szerokość powierzchni nośnej 135 i 160mm odpowiednio dla szerokości transportera 65 i 90mm. Długości palet mogą być dostosowane w określonych granicach do potrzeb procesu produkcyjnego.

Do pełnego wykorzystania palet w procesie należy stosować dodatkowe elementy wspomagające takie jak: stopery pneumatyczne, pozycjonery obustronne, semafory kierujące paletkę na właściwy tor przy rozgałęzieniach, itp. Elementy te należą także do produkowanych seryjnie i oferowanych jako osprzęt dla systemu VarioFlow.

Zaprezentowana powyżej gama produktów pozwala sprawdzić się tego typu transporterom w następujących gałęziach przemysłu:
- maszynowym (transport półproduktów pomiędzy poszczególnymi maszynami)
- kosmetycznym (transport opakowań)
- spożywczym (szczególnie przy współpracy z wysokowydajnymi maszynami do produkcji opakowań PET)

Transportery typu VarioFlow S:
Seria ta powstała jako uzupełnienie klasycznej VarioFlow. Nabyte doświadczenie podczas tworzenia aplikacji opartych o system VarioFlow oraz brak możliwości spełnienia postawionych zadań skłoniło kontruktorów systemu klasycznego do stworzenia serii uzupełniającej. Głównymi udoskonaleniami są wprowadzenie większej rozpiętości szerokości transporterów, wykonanie odmiany ze stali kwasoodpornej oraz użycie profilu nośnego w wersji otwartej zabezpieczającej przed gromadzeniem się wewnątrz nieczystości. W serii tej występują następujące szerokości transporterów 80, 100, 160, 240 oraz 320mm z tym, że wersje wykonaniu kwasoodpornym nie obejmują szerokości 100mm.


Także w tej serii występuje wiele elementów dodatkowych umożliwiających tworzenie bardzo skomplikowanych konfiguracji i są to między innymi:
 
Zakręty poziome i łuki pionowe:

Zakręty poziome:
VF S80                      VF S100                   VF S160               VF S240                VF S320
R=250mm               R=250mm
R=500mm               R=500mm               R=500mm           R=500mm           R=500mm
O standardowych kątach gięcia: 300; 450; 600; 900 i 1800

Zakręty tego typu posiadają unikalny sposób łożyskowania co skutkuje tym, że za pomocą jednego modułu napędowego możliwe jest uciągnięcie dłuższego odcinka łańcucha zaś ten parametr przekłada się na obniżenie kosztów systemu.
Łuki pionowe o promieniu R=500mm i występują jako te o kącie wzniosu: 50;150;300; 450; 600 i 900.


Łańcuch nośny w wersjach:
a)  gładkiej,
b)  z nakładkami gumowymi,
c)  z zabierakami o dwóch wysokościach 20mm i 40mm,
d)  z zabierakami w postaci rolek.

Bandy boczne identyczne jak te stosowane w klasycznej serii VarioFlow.

Napędy transporterów:
a) ze względu na sposób przeniesienia napędu:
- bezpośrednie
- pośrednie – napęd przenoszony za pomocą łańcucha; na jednym z kół pośrednich zastosowane sprzęgło cierne płytkowe
b) ze względu na prędkości robocze:
- o stałej prędkości – stopniowane w granicach 5-50 m/min
- o regulowanej bezstopniowo prędkości – występują dwa rodzaje modułów napędowych o różnych rozpiętościach prędkości 4-26 m/min; 16-60 m/min.

Dodatkową odmianą tej serii jest transporter o szerokości 80mm z łańcuchem z nakładkami lamelowymi, który skonfigurowany jako dwa równoległe sekcje może pracować jako układ wynoszący transportowane elementy w górę nie zmieniając ich orientacji. Wynoszenie te odbywa się na zasadzie klinowania produktów pomiędzy dwoma łańcuchami.
 
Seria tych transporterów, oprócz gałęzi przemysłu opisanych przy klasycznym systemie VarioFlow, sprawdza się doskonale w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Dzieje się tak za sprawą możliwości bezpośredniego kontaktu przenośników w wersji kwasoodpornej z transportowanym produktem.