Nr katalogowy: -
Rysunek techniczny
Przenośniki taśmowe skośne rozumiane są dwojako:

1. Jako transportery o prostej budowie ramy nośnej, które ze względu na postawione zadanie zamontowane są na stelażu powodującym pochylenie trasy transportowej w sposób powodujący, że załadunek i rozładunek przenośnika znajduje się na różnych wysokościach.

2. Jako przenośniki, w których rama nośna zbudowana jest w taki sposób, że załadunek bądź rozładunek przenośnika odbywa się na części równoległej do podłoża zaś w dalszej części produkt transportowany jest na części skośnej.

Ze względu na fakt, że może dochodzić tu do zsuwania się transportowanych produktów konieczne jest zastosowanie odpowiedniego rodzaju taśmy transportowej. Mogą być to taśmy o dedykowanej do tego celu strukturze, np. taśma o strukturze Super grip jak i taśmy wyposażone w kliny, zabieraki bądź fale boczne.


Pobierz katalog Transportery Taśmowe 1