Nr katalogowy: -
Rysunek techniczny
Zdarzają się sytuacje gdy założonego zadania nie można zrealizować przy pomocy jednego transportera. W takich przypadkach konieczne jest wykonanie zespołu przenośników.

Przypadek zespołu transporterów można rozpatrywać dwojako:
- jako zespół napędzany jednym motoreduktorem zaś napęd pomiędzy kolejne transportery przekazywany jest przy pomocy różnego rodzajów przekładni pasowych, łańcuchowych itp.
- jako wiele transporterów o odrębnych napędach których współpraca realizowana jest przy użyciu odpowiednio zaprojektowanego układu sterowania.

Zespoły przenośników mogą współpracować z wieloma urządzeniami zewnętrznymi zarówno w części załadunkowej jak i rozładunkowej transporterów.

Pobierz katalog Transportery Taśmowe 1