Mechanizmy śrubowo- toczne służą do zamiany ruchu obrotowego w ruch wzdłużny lub odwrotnie.Mechanizmy te otwierają przed konstruktorem wielorakie możliwości rozwiązania zadań z zakresu transportu i pozycjonowania. Wykorzystywane są przede wszystkim...
Prowadnice eLINE zostały zaprojektowane do takich zastosowań gdzie duża sztywność i dokładność prowadzenia nie są najważniejsze. Główną uwagę zwraca się na aspekt ekonomiczny przy równocześnie wysokiej obciążalności.Wózki prowadzące wykonane są ze...
Prowadnice szynowe kulkowe Rexroth zostały opracowane specjalnie do stosowania w obrabiarkach i robotach przemysłowych, do których wymagane są kompaktowe prowadnice wzdłużne, ułożyskowane na łożyskach kulkowych o różnych klasach dokładności oraz...
Prowadnice szynowe wałeczkowe zostały opracowane do stosowania w robotach i obrabiarkach, gdzie wymagane są ułożyskowane na wałeczkach, kompaktowe prowadnice wzdłużne w różnych klasach dokładności, charakteryzujące się ekstremalnie wysoką nośnością...
Prowadnice toczne rolkowe zostały opracowane specjalnie do stosowania w urządzeniach manipulacyjnych i w automatyce. Prowadnice te wyróżniają się następującymi cechami:- dopuszczalność dużej prędkości,- kompaktowa budowa,- bardzo mały ciężar,-...
Do realizacji systemowych prowadnic liniowych w naszym programie dostępne są wszystkie komponenty konstrukcyjne prowadnic tocznych rolkowych.Prowadnice toczne rolkowe nadają się do zastosowań wymagających dużych prędkości i średnich obciążeń, a...
Prowadnice z tulejami tocznymi wykorzystywane są w budowie maszyn ogólnych i specjalnych oraz w budowie przyrządów. Standardowe tuleje toczne z ich masywną metalową konstrukcją nadają się szczególnie do takich zastosowań, w których wymagana jest...