Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesu przemysłowego rozszerzyliśmy swój asortyment wprowadzając Uniwersalną Stację Paletyzacji USP-U wyposażoną w robota współpracującego Universal Robots.


universa robots logoProces projektowania i wdrożenia tych stacji poprzedzony jest szczegółową analizą potrzeb klienta, aby móc zaproponować rozwiązanie optymalne pod względem min: wydajności, bezpieczeństwa, ekonomii, mobilności i prostoty konfiguracji.


Uniwersalna Stacja Paletyzacji USP-U
Korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia takiej stacji w Państwa przedsiębiorstwie to przede wszystkim:

• Stabilność i powtarzalność wykonywanych czynności na stanowisku,
• Wzrost wydajności produkcji
• Obniżenie kosztów pracowniczych (koszty rotacji, koszty utrzymania pracownika),
• Brak kosztów związanych z zastosowaniem robota przemysłowego tj.: wygrodzone miejsce pracy robota przemysłowego, brak kosztów zaawansowanej integracji.
Mocną stroną naszego produktu jest możliwość rozbudowy stacji w każdym momencie jej użytkowania o dodatkowe rozwiązania, które zwiększą jej funkcjonalność. 

Dodatkowe rozwiązania dla USP-U:

• różnorodne chwytaki 
• skanery bezpieczeństwa
• systemy wizyjne 2D
• magazyn przekładek
• przenośniki taśmowe i rolkowe
• router zarządzalny GSM
• sterowanie zgodne z Industry 4.0
• dedykowany kompresor śrubowy   Dedykowana aplikacja dołączona do USP - U umożliwia szybką i prostą konfiguracje paletyzowania produktów w 4 krokach:

   • Wpisanie parametrów paletyzowanego produktu – wymiarów i wagi
   • Wybranie typu palety
   • Wybór optymalnego ułożenia produktów na palecie
   • Przesłanie nowej receptury do Stacji

 
Uniwersalna Stacja Paletyzacji USP-U

Uniwersalna Stacja Paletyzacji USP-U

Uniwersalna Stacja Paletyzacji USP-U
 
Zapraszamy na naszą stronę dedykowaną Uniwersalnej Stacji Paletyzacji USP-U. Szczególowa oferta dostępna pod adresem: https://paletyzacja.andrzejewski.pl/