Nr katalogowy: -
Rysunek techniczny

Tworzone przez naszą firmę stanowiska montażowe powstają zgodnie z filozofią Lean Manufacturing. Filozofia ta mówi, że głównym zadaniem nowoczesnego planowania produkcji jest eliminowanie do minimum strat powstających podczas procesu produkcyjnego.

MPS został specjalnie stworzony na potrzeby linii produkcyjnej, aby umożliwiać proste i szybkie planowanie oraz wdrażanie nowych procesów.Stanowiska robocze i stoły montażowe projektowane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta  oraz czynności na nich wykonywanych. Pracownicy naszej firmy dysponują niezbędną wiedzą aby doradzić Państwu w doborze odpowiednich parametrów oraz wykonaniem konstrukcji w sposób uwzględniający ich przeznaczenie, wymagania stawaine stanowiskom pracy oraz nośność takich konstrukcji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Ich budowa przy użyciu systemu profili aluminiowych pozwala na dowolną aranżację i modernizację w całym okresie użytkowania.

Przedstawione powyżej fotografie obrazują kolejne transforamcje od ramy zwykłego stołu roboczego do stanowiska montażowego spełniającego wymagania ergonomii i wspólpracy z pozostałymi elementami MPS.

Rama stołu została wyposażona kolejno w:

  • blat o odpowiedniej grubości i wykonany z odpowiedniego materiału (drewno, stal, aluminium lub różnego rodzaju tworzywo sztuczne) oraz pokryty w taki sposób by ułatwić prace.
  • przyłącze elektryczne wraz instalacją oraz skrzynkami elektrycznymi i zabezpieczeniem prądowym.
  • przyłącza powietrzne wraz z zespołem przygotowania powietrza oraz całą instalacją powietrzną.
  • pojemniki materiałowe tak dopasowywane by wszystkie elementy używane przy pracy na stanowisku były rozmieszczone w sposób łatwy i aby pracownik wykonywujący swoją pracę miał do nich bezpośredni dostęp
  • tablicę informacyjno-instrukcyjną tak usytuowaną, w zasięgu pola widzenia pracownika, by zapobiec popełnianiu błędów montażowych na miejscu pracy.
  • uchwyty na narzędzia, kubki oraz butelki z napojami
  • osłony dolnej części miejsca pracy, aby poprawić komfort i zapewnić intymną atmosferę
  • instalację oświetleniową o specjalnych wiązkach świetlnych powodowanych specjalistycznym rodzajem lamp spełniającą jednocześnie przepisy BHP mówiące o wymaganiach minimalnych.
  • półki materiałowe zwiększające powierzchnię ładunkową i jednocześnie umożliwiające wykonanie załadunku odpowiadające filozofii Lean Production.
System MPS jaki również cały system profili konstrukcyjnych firmy Bosch Rexroth proponuje wykonanie stanowiska w odmianie ESD (elektrostatycznej) które całkowicie zabezpieczone są przed negatywnym wpływem wyładowań energetycznych powodowanych przez przepływ prądu miedzy pracownikiem a miejscem pracy.

Stanowiska ESD całkowicie zapobiegają wyładowaniom rzędu 3000 wolt nie zauważalne ludzkim okiem. Wszystkie elementy składowe posiadają oznaczenie ESD.

Pobierz katalog Karta kat. listw LED