Jest nam miło poinformować, że uzyskaliśmy brązowy medal Ecovadis 2023. Weryfikacja naszej pozycji odbywa się co roku i po mimo podwyższonych wymagań względem poprzedniego roku poprawiliśmy ubiegłoroczny wynik punktowy. Potwierdza to fakt że nasza praca nad zrównoważonym rozwojem firmy idzie we właściwym kierunku. Daje to naszym partnerom biznesowym potwierdzenie, że współpracują z organizacją dążącą do ciągłego rozwoju na wielu płaszczyznach biznesu.


Ecovadis ogólnoświatową platformą ratingową, oceniającą działania firm pod kątem ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Oceniane są 4 obszary działalności przedsiębiorstw – społeczny, etyczny, środowiskowy oraz dotyczący łańcucha dostaw. Ocena oparta jest na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, standardy Global Reporting Initiative (GRI), konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ, znane jako Ruggie Framework, dotyczące m .in. praw człowieka.