System transporterów zaprojektowany i wyprodukowany na podstawie bardzo restrykcyjnych założeń mechanicznych, potrzebnych do spełniania wymaganych wydajności.

Przenośnik taśmowy Typu L posiada kąt wzniosu 70° dzięki zastosowaniu odpowiedniego prowadzenia pasa i osłony umożliwione zostało transportowanie detali do określonego miejsca na przenośnik płaski poniżej wzniosu. Osłony oraz zsypy zaprojektowane pod tą aplikację umożliwiły umieszczanie detalu w określone miejsce. Zastosowanie systemu wizyjnego połączonego z oświetlaczem firmy KEYENCE w przenośniku taśmowym umożliwiło szybki przepływ detali oraz ich detekcje na specjalnie zaprojektowanym pasie.

Przemysłowy kartezjański robot DELTA zastosowany w tej aplikacji doskonale spełnił swoją funkcję przy realizowaniu zadań pick&place połączony z systemem wizyjnym. Połączenie odpowiednio zaprojektowanej paletki z przenośnikiem taśmowym w załączeniu, że operator musi ją łatwo pobrać spowodowało duże zwiększenie wydajności. Wspólny układ sterowania umożliwia odczyt wszystkich parametrów całego gniazda zrobotyzowanego przy zastosowaniu enkoderów absolutnych jest zachowana duża dokładność odczytu pozycjonowania. Nad bezpieczeństwem zautomatyzowanego systemu czuwają skanery bezpieczeństwa nazywane również laserowymi skanerami bezpieczeństwa, tworząc dwuwymiarowe pole ochronne.