W efektywnym zarządzaniu produkcją pomaga koncepcja Lean Manufacturing. Polega ona na znalezieniu i wyeliminowaniu marnotrawstwa i strat (z japońskiego MUDA) przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz metod.

Filozofia ta ma za zadanie zniwelowanie i unikanie zbędnych kosztów, redukcję zbędnych zapasów, poprawę jakości procesu wytwórczego oraz samego produktu.

Z Lean manufacturing ściśle związane są następujące zagadnienia:

- eliminacja marnotrawstwa,
- proces ulepszeń Kaizen,
- przepływ produktów w systemie ciągnącym - skracanie czasu przepływu,
- ekonomika ruchów elementarnych w procesie ulepszeń, całkowita eliminacja zbędnych ruchów elementarnych lub ich upraszczanie,
- eliminacja zapasów w toku produkcyjnym.

 

Dopiero poczynienie wszystkich kroków umożliwi sprawne wykorzystanie zasad Lean production w danej firmie, co przełoży się na redukcję strat i kosztów, a także poprawę jakości procesu wytwórczego i produktu.

Opracowań teoretycznych, jak i firm prowadzących szkolenia z zakresu teorii Lean Manufacturing jest wiele. Jednak niewiele jest firm, które są w stanie zaproponować pomoc w nawiązaniu współpracy z Państwa specjalistami w celu wyposażenia zakładu w odpowiednie narzędzia optymalizacyjne.

Z pomocą przychodzi nasza firma, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji tego typu narzędzi. Nasi pracownicy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym stworzenie optymalnych narzędzi do efektywnego prowadzenia procesu produkcyjnego. Wiele rozwiązań oraz inspiracji czerpiemy z grupy produktów MPS (Manual Prodution System), które są z powodzeniem stosowane w wielu fabrykach na całym świecie.

Jakie są korzyści ze stosowania narzędzi Lean Manufacturing?

Wdrożenie proponowanego systemu zarządzania produkcją przyniesie wiele korzyści, które pozwolą wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku oraz wpłyną na ogólne ograniczenie kosztów działalności. Wśród podstawowych korzyści należy wymienić m.in.:

  • poprawę jakości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług,
  • zmniejszenie nadprodukcji,
  • zwiększenie wydajności
  • poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ograniczenie niekorzystnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne,
  • skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych produktów.
Korzyści płynące z wdrożenia koncepcji Lean Manufacturing są nieocenione. Jednak metoda ta często napotyka na bariery w stosowaniu i nie przynosi spodziewanych efektów. Koncepcja ta bywa bowiem traktowana jako zestaw narzędzi, których jednorazowe zastosowanie poprawi wydajność produkcji oraz przyniesie stały wzrost zysków. Przedsiębiorcy często zapominają, że Lean Manufacturing to stałe doskonalenie i wymaga zmian sposobu działania oraz nastawienia pracowników na każdym szczeblu organizacji – nie tylko wśród kadry zarządzającej, ale i pracowników produkcji.

Nasze rozwiązania to m.in.:


stanowiskaNasze stanowiska budujemy z jak największym wykorzystaniem zasad ergonomii co prowadzi do eliminacji zbędnych ruchów lub ich upraszczania. Stanowiska montażowe wyposażone dodatkowo w narzędzia pomocnicze pozwalają z kolei na efektywne prowadzenie prac zgodnie z filozofią 5S a to przekłada się na zmniejszenie strat w produkcji. Wynikiem tego jest zachowanie większego porządku na stanowisku pracy, a to sprzyja obserwacji i eliminowaniu występujących nieprawidłowości czyli postępowania zgodnie z filozofią Kaizen. W przypadku gdy w zakładzie stosowany  jest system Kanban stanowiska pracy umożliwiają współpracę z tego typu systemem..  Zobacz więcej


wozekŁącząc poszczególne stanowiska w jeden ciąg technologiczny i łącząc je z systemem logistycznym bazującym na dostawch komponentów przez tzw. mleczarza jesteśmy w stanie wykonać linię montażową pracującą zgodnie z zasadami Lean manufacturing. W zależności od specyfiki produkcji i zasad panujących w danej fabryce tworzone linie mogą posiadać budowę liniową bądź kształt litery U. Zobacz więcej

 


wozekNasza firma jest w stanie zaprojektować i wykonać wagony do pociągu logistycznego dedykowane do specyficznych potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Oprócz odpowiedniej ilości miejsc na produkty w pojemnikach różnych wielkości wykonujemy wagony ze specjalistycznymi uchwytami na odlewy, wypraski bądź wytłoczki a także z wieszakami na przewody, wiązki elektryczne, węże bądź paski napędowe. Jesteśmy w stanie odpowiednio oznaczyć wagony tak aby były one łatwo identyfikowane przez obsługę. Zobacz więcej

 


wozekW celu zgromadzenia na stanowisku pracy optymalnej, pozwalającej na prowadzenie produkcji bez strat, ilości towarów nasza firma oferuje wózki materiałowe. Zastosowanie wózków umożliwia szybkie przezbrojenie produkcji eliminując koszty przestojów i przezbrajania. Wózki materiałowe stosowane są również w przypadku gdy produkowany element posiada znaczne gabaryty i umieszczenie wszystkich podzespołów na stanowisku pracy kłóciło by się z zasadami Lean manufacturing. Oferowane przez naszą firmę wózki mogą posiadać półki w postaci ześlizgów zbudowanych z rożnego rodzaju materiałów jak i zestawy szyn rolkowych identyczne jak w regałach przepływowych. Zobacz więcej

 


regał Przeznaczone są do gromadzenia, w niedalekiej odległości od stanowisk pracy elementów potrzebnych do prowadzenia procesu produkcji w optymalnej ilości. Mogą być one dedykowane również do odkładania na nich gotowych wyrobów tak aby zminimalizować czasy transportów, które generują duże straty i nie tworzą wartości dodanej. Regały te zbudowane są w taki sposób, że wewnątrz stelaża aluminiowego montowane są zestawy szyn rolkowych odpowiedniego typu i odpowiedniej wielkości. Regały często oznaczane są zgodnie z zasadami Kanban. Ze względu na fakt, że dostarczane przez naszą firmę produkty produkowane są według indywidualnych potrzeb klienta jesteśmy w stanie zmierzyć się z wykonaniem regałów zajmujących niewielką powierzchnię podłogi w niedalekim sąsiedztwie stanowiska pracy zachowując przy tym zasady ergonomii załadunku i odbioru towarów.

Zobacz więcej
19889Zasada FIFO (first in, first out) ma na celu wykorzystywanie, w pierwszej kolejności materiały dostarczone najwcześniej. Zasada ta jest wykorzystywana szczególnie w przypadku gdy istotne są terminy przydatności składowanych produktów (przemysł spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny) lub gdy ważne jest aby wykorzystywane były elementy z danych partii produkcyjnych (przemysł automotive). Stacje te pozwalają na wprowadzanie do nich wózków materiałowych lub wagonów do pociągów logistycznych tak aby te wprowadzane wcześniej były wykorzystywane w pierwszej kolejności. Nasza firma posiada doświadczenie w budowie zarówno niewielkich stacji mieszczących kilka wózków jak i stacji organizujących przepływ materiałów w całym magazynie elementów używanych do produkcji. Stacje te najczęściej wykorzystywane są łącznie z systemem Kanban.

Zobacz więcej


Elementy służące do budowy narzędzi wspomagających działanie zgodne z Lean production:


DSC 0758-2 Jest to system rurkowy stworzony przez firmę Bosch Rexroth charakteryzujący się tym, że rurki wykonane są z aluminum anodowanego w którym zaprojektowano łączniki pozwalające na łączenie konstrukcji wykonanych na bazie EcoShape z klasycznymi konstrukcjami wykonanymi na podstawie systemu profili aluminiowych firmy Bosch Rexroth.

Zobacz więcej
a) System szyn rolkowych typu U – charakteryzuje się tym, że w odróżnieniu od standardowo stosowanych przez większość producentów szyn rolkowych stalowych wykonane są jako rząd rolek osadzonych w dedykowanym do tego celu profilu aluminiowym z rowkiem technologicznym znajdującym się w spodniej części profilu. Takie rozwiązanie powoduje, że szyny te posiadają dużą większą nośność i sztywność. Konstruktorzy naszej firmy stosują je często w stanowiskach montażowych, w których konieczne jest dostarczenie pojemników z produktami bardzo blisko operatora. Przy zastosowaniu klasycznych szyn stalowych konieczne jest w takim przypadku zbudowanie ramy podtrzymującej końce szyn. W naszym przypadku nie jest to konieczne.

b) Tory transporterów rolkowych grawitacyjnych Movlink – stosowane są w przypadku bardzo drobnych lub ciężkich elementów. Szyny rolkowe występują zazwyczaj w kilku odmianach z różnymi średnicami rolek i różnymi ich rozstawami. Szyny te charakteryzują się również ograniczoną nośnością torów. Na podstawie rolek transportowych marki Movlink jesteśmy w stanie stworzyć tory transportowe których nie osiągniemy stosując klasyczne szyny rolkowe.

c) Transportery napędzane – w celu zwiększenia efektywności linii produkcyjnych i zmniejszenia strat konieczne jest czasem wkomponowanie w linie produkcyjną transportera pozwalającego na szybkie i precyzyjne dostarczenie lub odbiór produktu. Transportery służą również do wymuszenia taktu procesu produkcyjnego. W zależności od specyfiki produkcji stosujemy transportery taśmowe, rolkowe bądź paletowe. Stosowane przez naszą firmę transportery charakteryzują się modułową budową i niezawodnością. Parametry te są bardzo istotne w sytuacji gdy konieczne jest zapewnienie ciągłości produkcji.

Zobacz więcej