Nr katalogowy: -
Rysunek techniczny
19889Zasada FIFO (first in, first out) ma na celu wykorzystywanie, w pierwszej kolejności materiały dostarczone najwcześniej. Zasada ta jest wykorzystywana szczególnie w przypadku gdy istotne są terminy przydatności składowanych produktów (przemysł spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny) lub gdy ważne jest aby wykorzystywane były elementy z danych partii produkcyjnych (przemysł automotive).

Stacje te pozwalają na wprowadzanie do nich wózków materiałowych lub wagonów do pociągów logistycznych tak aby te wprowadzane wcześniej były wykorzystywane w pierwszej kolejności.

Nasza firma posiada doświadczenie w budowie zarówno niewielkich stacji mieszczących kilka wózków jak i stacji organizujacych przepływ materiałów w całym magazynie elementów używanych do produkcji. Stacje te najczęściej wkorzystywane są łącznie z systemem Kanban.