Profile aluminiowe SERIA 40 TYP 10mm

Profile SERIA 40 TYP 10mm
Nazwa Długość Szerokość rowka Ciężar Nr katalogowy Zdjęcie
Profil aluminiowy 40x40L 6070 mm 10 mm 1.50 kg/m 3 842 993 120
Profil aluminiowy 40x40L 0N 6000 mm 10 mm 1.7 kg/m 3 842 993 760
Profil aluminiowy 40x40L 1N 6070 mm 10 mm 1.50 kg/m 3 842 993 185
Profil aluminiowy 40x40L 2N 6000 mm 10 mm 1.6 kg/m 3 842 993 187
Profil aluminiowy 40x40L 2NVS 6000 mm 10 mm 1.6 kg/m 3 842 993 189
Profil aluminiowy 40x40L 3N 6070 mm 10 mm 1.50 kg/m 3 842 993 191
Profil aluminiowy 40x30° 6070 mm 10 mm 1.70 kg/m 3 842 993 195
Profil aluminiowy 40x45° 6070 mm 10 mm 1.80 kg/m 3 842 993 197
Profil aluminiowy 40x60° 6000 mm 10 mm 1.70 kg/m 3 842 993 198
Profil aluminiowy 40x40L R 6070 mm 10 mm 1.30 kg/m 3 842 993 184
Profil aluminiowy 40x40L HR 6070 mm 10 mm 1.50 kg/m 3 842 993 256
Profil aluminiowy 40x80L 6000 mm 10 mm 2.7 kg/m 3 842 993 130
Profil aluminiowy 40x80L 4N 6000 mm 10 mm 2.8 kg/m 3 842 993 424
Profil aluminiowy 40x80L 3NVS 6000 mm 10 mm 2.9 kg/m 3 842 993 654
Profil aluminiowy 40x80x80L 6000 mm 10 mm 4.2 kg/m 3 842 993 193
Profil aluminiowy 40x120L 6000 mm 10 mm 4.20 kg/m 3 842 993 139
Profil aluminiowy 40x160L 6000 mm 10 mm 5.5 kg/m 3 842 993 143
Profil aluminiowy 40x120x120L 6000 mm 10 mm 6.70 kg/m 3 842 993 653