Dziękujemy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 z Łodzi za pomoc w organizacji ćwiczeń z ewakuacji,
które zostały przeprowadzone w dniu 26.07 na terenie naszej firmy.