Nr katalogowy: -
Rysunek techniczny
Przenośniki taśmowe typu "Z" są to transportery pracujące jako wynoszące transportowane produkty w górę bądź sprowadzające je w dół. Cechami charakterystycznymi tego rodzaju transporterów jest fakt, że zarówno odbiór jak i podanie produktu odbywa się równolegle do podłoża pomiędzy zaś tymi poziomami znajduje się część skośna. Przenośniki te budowane są przez naszą firmę na podstawie serii EBS 80.

Oferowane przenośniki tego typu posiadają stały kąt pochylenia, który waha się w granicach od 0 do 450.

Podobnie jak w przenośnikach skośnych, w zależności od aplikacji, dobieramy dla Państwa odpowiedni rodzaj taśmy transportowej. Mogą być to taśmy o odpowiedniej strukturze warstwy zewnętrznej a także takie, które wyposażone są w odpowiedniego rodzaju kliny, zabieraki i fale boczne.


typ-z-03Pobierz katalog Transportery Taśmowe 1