Nr katalogowy: -
Rysunek techniczny
Przenośniki o najprostszej konstrukcji nie posiadające napędu. Produkty mogą być tu przesuwane manualnie lub wykorzystując zjawisko grawitacji ustawiając transporter pod odpowiednim kątem. W celu doboru prędkości oraz funkcjonalności przenośników napędzanych siłą grawitacji należy uwzględnić jego długość oraz specyfikę produktów transportowanych tj. jego masę, kształt, gabaryty itp.

W zależności od zastosowania i wymagań klientów jesteśmy w stanie wykonać tego typu transporter z ramą nośną wykonaną na podstawie profili aluminiowych jak i kształtowników stalowych odpowiedniej wielkości, gatunku i z naniesioną odpowiednią powłoką ochronną. W przenośnikach tego typu ich konstrukcja zależy w głównej mierze od specyfiki transportowanych produktów czyli ich kształtu, wagi i wymiarów. W zależności więc od produktu, który ma zostać transportowany do ich budowy używamy rolek o średnicach od 20 do 89mm z płaszczami wykonanymi z różnych materiałów i z różnymi powłokami ochronnymi. Rolki o średnicy 50mm i większe mogą zostać wyposażone zarówno w łożyska koszyczkowe jak i maszynowe. W przypadku transporterów służących do transportu ładunków o znacznych masach wyposażamy nasze przenośniki w rolki hamujące.

Na szczególną uwagę zasługują przenośniki służące do transportu palet EUR dobrane w taki sposób aby ułatwić podanie i odbiór palet przy użyciu wózków widłowych i paleciaków.Pobierz katalog Transportery Rolkowe