Nr katalogowy: -
Rysunek techniczny
Przenośniki rolkowe napędzane – jedna z najszerzej wykorzystywanej serii transporterów. Nasza firma specjalizuje się w budowie i sprzedaży przenośników tego typu o dwóch zakresach nośności:

- do 100 kg/m - transportery te charakteryzują się tym, że główna część nośna wykonana jest ze stali malowanej proszkowo zaś stelaż nośny może być wykonany ze stali jak i konstrukcyjnych profili aluminiowych. Natomiast napęd takiego transportera dobierany jest zawsze indywidualnie na podstawie parametrów uzgodnionych z odbiorcą.
- do 1000 kg/m -  transportery te służą przede wszystkim do transportu ładunków na paletach EUR lub podobnych, gdzie używane są rolki o średnicy 80 lub 89mm zakończone głowicami z wieńcami łańcuchowymi. Napęd przekazywany jest z rolki na rolkę, natomiast część nośna jak i stelaż wykonany jest w tym przypadku ze stali lakierowanej proszkowo lub ocynkowanej. Ze względu na ładunki jakie transportowane są przy użyciu tych transporterów dzielone są one najczęściej na sekcje pozwalające na transport od 1 do 3 palet. W ofercie posiadamy również obrotnice do palet EUR.
obrotnica do palet eur

Ze względu na użyty sposób napędu rolek możemy zaoferować przenośniki rolkowe napędzane o następujących charakterystykach:
  • Przenośniki z rolkami typu NTR-2R – są to rolki w wygniecionymi dwoma rowkami pod okrągły pasek polikordowy. W takim przypadku napęd przenoszony jest z rolki na rolkę. Napęd na rolki może zostać przeniesiony dwojako przy użyciu motoreduktora lub przy użyciu elektrorolki. Ze względu na ograniczoną siłę tarcia jaką może przenieść pasek okrągły transportery tego typu przeznaczone są do transportu produktów o niewielkiej wadze (obciążenie do 20 kg/m) w przypadku gdy konieczne jest wykonanie układu pracującego według wcześniej ustalonego algorytmu. Proponujemy Państwu tego typu transportery z rolkami o średnicach 40, 50, 60, 80, 89mm i dowolną podziałką dobraną do wielkości transportowanych produktów.
  • Przenośniki z rolkami typu NTR-1R – czyli z rolkami z wyciśniętym jednym rowkiem pod okrągły pasek polikordowy. Cechą charakterystyczną tego typu transporterów jest fakt, że napęd przenoszony jest z motoreduktora na główny wałek napędowy, umieszczony pod transporterem a następnie na wybrane rolki napędzane. W takim przypadku nie wszystkie rolki muszą być napędzane. Rozwiązanie to pozwala na napędzenie sekcji o znacznej długości przy użyciu jednego napędu. Proponujemy Państwu tego typu transportery z rolkami o średnicach 40, 50, 60, 80, 89mm i dowolną podziałką dobraną do wielkości transportowanych produktów.
  • Przenośniki z rolkami NTR-PJ – w transporterach tych napęd przenoszony jest z rolki na rolkę przy użyciu pasków typu PolyV. Proponujemy Państwu rozwiązanie z rolkami o średnicy 50mm. Ze względu na fakt, że paski tego typu występują w standardowych długościach handlowych podziałka pomiędzy rolkami jest wartością z góry narzuconą. Cechą charakterystyczną tego rodzaju napędu jest fakt, że posiada znaczną sprawność przy cichobieżnej pracy. Połączenie tych cech powoduje, że przenośniki tego typu mogą być wykorzystywane do transportu produktów o znacznym ciężarze.
  • Przenośniki z rolkami NTR-8M – napęd przenoszony jest w tym przypadku z rolki na rolkę przy użyciu paska zębatego typu 8M. Rozwiązanie to pozwala na eliminowanie zjawiska poślizgu pasków. Biorąc pod uwagę fakt, że również tego typu paski występują w z góry określonych długościach handlowych ograniczony jest tutaj zakres podziałek pomiędzy rolkami. Proponujemy rolki tego typu tylko o średnicy 50mm jednak w dwóch odmianach, stałej i umożliwiającej akumulację. Ten rodzaj napędu umożliwia transport produktów o znacznej wadze.
  • Przenośniki rolkowe napędzane łańcuchem – oferujemy Państwu kilka rozwiązań tego typu napędu. Wykonujemy przenośniki z łańcuchami typu 08-B1 oraz 06-C1, a także z napędem przenoszonym z rolki na rolkę oraz rolkami napędzanymi stycznie. Oferowane transportery posiadają rolki o średnicy 50mm w wersjach stałych i akumulacyjnych. Wszystkie głowice napędowe rolek wykonane są z wysoko wytrzymałego tworzywa sztucznego. Ze względu na swą prostotę i dostępność części jest to najczęściej wykorzystywany rodzaj napędu w przenośnikach rolkowych napędzanych.
Uzupełnieniem tego rodzaju produktów są transportery rolkowe łukowe. Oferujemy łuki rolkowe w wersji grawitacyjnej i napędzanej. Łuki rolkowe projektujemy zawsze w oparciu o podane parametry transportowanego przedmiotu.


Pobierz katalog Transportery Rolkowe