Oferowane przez naszą firmę transportery mogą zostać wyposażone w różnego typu układy sterowania. Wykonywane przez nas możemy podzielić na następujące grupy:

1. Układ sterowania START/STOP do transportera bez falownika

skrzynka podstawowa start-stop Opis:

Napięcie zasilania (trójfazowe 400V) załączane jest wyłącznikiem głównym. Sterowanie pracą transportera odbywa się za pomocą przycisków START/STOP. Załączone zasilanie sygnalizuje zielone podświetlenie przycisku START.

Silnik napędowy zabezpieczony jest wyłącznikiem silnikowym. Układ nie posiada funkcji regulacji prędkości.

2.
 Układ sterowania z możliwością bezstopniowej regulacji prędkości – w tym przypadku silnik napędowy zasilony jest przy użyciu przemiennika częstotliwości (falownika).

skrzynka z falownikiem Opis:

Napięcie zasilania (jednofazowe 230V) załączane jest wyłącznikiem głównym. Sterowanie pracą transportera odbywa się za pomocą przycisków START/STOP. Stan pracy transportera sygnalizuje zielone podświetlenie przycisku START.

Sterowanie układu zrealizowane jest z wykorzystaniem napięcia bezpiecznego 24V DC. Zastosowanie przemiennika częstotliwości (falownika) do zasilenia silnika napędowego umożliwia bezstopniową regulację prędkości oraz zabezpieczenie silnika. 

3. Układ sterowania z bezstopniową regulacją prędkości i podwyższoną kategorią bezpieczeństwa – jest to układ opisany powyżej wzbogacony o moduł bezpieczeństwa.

skrzynka z falownikiem i modulem Opis:

Dzięki zastosowaniu przekaźnika bezpieczeństwa została podniesiona kategoria bezpieczeństwa. Po załączeniu zasilania, a także każdorazowym wciśnięciu/odryglowaniu grzybkowych przycisków bezpieczeństwa, należy wywołać test układu bezpieczeństwa poprzez wciśnięcie przycisku RESET. 

O konieczności wykonania tej operacji informuje niebieskie podświetlenie przycisku.


4. Układ sterowania przeznaczony do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi
– urządzeniami tymi mogą być np. robot, wtryskarka lub podobne urządzenie. Układy sterowania tych urządzeń muszą posiadać możliwość wymiany sygnałów sterujących między sobą. Poniżej przykładowy układ sterowania (do transportera bez falownika):

skrzynka manual auto Opis:

Napięcie zasilania (trójfazowe 400V) załączane jest wyłącznikiem głównym. Wyboru trybu pracy dokonuje się przełącznikiem kluczykowym Manual/0/Auto. W trybie manualnym sterowanie pracą transportera odbywa się za pomocą przycisków START/STOP, sygnał zewnętrzny z maszyny jest wówczas ignorowany. W trybie automatycznym sterowanie pracą transportera odbywa się za pomocą sygnału zewnętrznego. Stan pracy transportera sygnalizuje zielone podświetlenie przycisku START.

Sterowanie układu zrealizowane jest z wykorzystaniem napięcia bezpiecznego 24V DC. Silnik napędowy zabezpieczony jest wyłącznikiem silnikowym. Układ nie posiada funkcji regulacji prędkości.

Zastosowany przekaźnik bezpieczeństwa o działaniu opisanym jak w punkcie wyżej.

5. Dedykowane do postawionego przed nim zadania – budowane są one na życzenie odbiorcy, w przypadku gdy cykl pracy transportera ma być wykonywany zgodnie z przedstawionym diagramem pracy. Poniżej przedstawiamy przykładowy układ sterowania (z falownikiem, potencjometrem zewnętrznym i zasilaniem do stanowisk operatorskich):

skrzynka dedykowana Opis:

Z szafki układu sterowania wyprowadzono zasilanie do stanowisk operatorskich (dwie fazy 230V). Każda z faz zabezpieczona jest wyłącznikiem różnicowo-nadprądowym. Napięcie w gniazdach na stanowiskach operatorskich dostępne jest bezpośrednio po wpięciu mufy do gniazda głównego.

Napięcie zasilania układu sterowania (jedna faza 230V) załączane jest wyłącznikiem głównym. Sterowanie pracą transportera odbywa się za pomocą przycisków START/STOP. Stan pracy transportera sygnalizuje zielone podświetlenie przycisku START. Dla wygody użytkowania potencjometr służący do bezstopniowej regulacji prędkości umieszczono na obudowie szafki sterowniczej.

Sterowanie układu zrealizowane jest z wykorzystaniem napięcia bezpiecznego 24V DC. Zastosowanie przemiennika częstotliwości (falownika) do zasilenia silnika napędowego umożliwia bezstopniową regulację prędkości oraz zabezpieczenie silnika.Przykłady realizacji z zastosowaniem dedykowanych układów sterowania

Oferowane przez nas układy sterowania wzbogacamy również o różnego typu czujniki, które pozwalają na wykonanie określonego cyklu prac. Najczęściej są to czujniki krańcowe wyłączające przenośnik, gdy produkt znajdzie się w końcowym jego punkcie i może dojść do jego spadku, lub uruchamiające transporter gdy produkt znajdzie się na jego początku.

W naszej ofercie znajdują się również szafy sterownicze, dostosowane do potrzeb Klienta.